Yves Fonck, Vice President Operations Accor Benelux: “Green Key is wat duurzaamheid bij Accor gaat worden”

De hotellerie is een wereld in volle transitie. Met name de implementatie van duurzaamheid wordt beschouwd als almaar crucialer element bij die modificaties. Yves Fonck, Vice President Operations voor Accor Managed Hotels Benelux en Managing Director voor Accor België, formuleert het als volgt voor zijn hotelgroep: “Green Key is wat het bij Accor gaat worden. We doen dat in stappen, zijn gestart met de grotere hotels en tellen intussen reeds op amper 1 jaar tijd acties voor Green Key in ruim 5000 hotels. Ze worden allemaal begeleid vanuit Accor Hotels. Eens wij klaar zijn, laten wij al die dynamiek valideren om daarvan een certificaat te krijgen.”

Hotel Business (HB): Accor is relatief vroeg van wal gestoken met z’n duurzaamheidsprogramma Planet 21. Als timing voor de realisatie voorzag het 2020. We zijn inmiddels 3 jaar verder. In hoeverre heeft Accor de planeet helpen veranderen en blijft het dat doen?

Yves Fonck (YF): “Accor is effectief reeds in 2011 begonnen met Planet 21. Dat gebeurde parallel met ISO 14000 dat eigenlijk ook alles behelst m.b.t. sustainability. We hebben binnen Accor programma’s opgezet die op dat moment een stuk verder gingen dan andere programma’s, en de lancering gold wereldwijd voor heel de groep. Elk jaar kwamen er acties bij, met de bedoeling meer en meer aan sustainability te gaan doen in onze hotels.

Zo gingen wij bijv. van in het begin in de badkamers afficheren dat wanneer de klanten wensten dat hun handdoeken niet dagelijks ververst werden, ze verzocht werden die handdoeken omhoog te laten. Van de besparingen die ze daarmee deden schonk Accor 50% aan ‘Plant for the Planet’ om daarmee bomen te planten. In onze jaarverslagen werden telkens het aantal euro’s en het aantal geplante bomen weergegeven.

Andere actie was het opzetten van meetsystemen waarmee de hotels maandelijks of soms zelfs wekelijks hun consumptie van water en elektriciteit dienden in te vullen. Dat werd dan gemonitord en op basis hiervan zo nodig vanuit centraal bijgestuurd.

Naargelang de wereld evolueerde door de klimaatverandering en de Europese wetgeving strenger begon te worden en bepaalde streefdata in het vooruitzicht stelde, heeft Accor zich aangepast. In de plaats van Planet 21 is er nu een volledig departement met een 16-tal medewerkers die zich 100% inlaten met alles wat sustainability is.”

Bewustwording

HB: Wat is volgens u de belangrijkste realisatie doorheen de diverse strategische domeinen die uitgestippeld waren in Planet 21?

YF: “De bewustwording van de hoteliers en van de medewerkers, maar ook van de klanten dat er iets moest gebeuren. Vandaar de overeenkomst die Accor aangegaan heeft met Green Key. Dat is het grote element waarmee wij ook vandaag de klant betrekken: de klant gaat bewust kiezen voor Green Key-gecertificeerde hotels.

Die acties zijn zeer uiteenlopend en omvatten zowel het monitoren van het energieverbruik en het aanwenden van hernieuwbare energie, als het bannen van single-use plastic en het nastreven van een zeer correct afvalbeheer.

Zo werd bijv. vroeger alle afval in één vuilbak gegooid, nu staan er op alle kamers vuilbakjes met verschillende compartimenten die toelaten te selecteren. Van onze hotels wereldwijd bevat 85% geen plastic voor éénmalig gebruik meer. De enige uitzondering zijn de gratis waterflesjes die mensen op de kamer aangeboden krijgen. In heel wat hotels stapten we over op Tetra Pak, maar vermits nogal wat landen vanaf 2024 ook Tetra Pak verbieden, zoeken wij naar een oplossing waarmee wij op ecologische verantwoorde manier dezelfde service aanbieden en daarbij tegemoet komen aan de wet.

Eén van de vereisten van Green Key is ook de plastieken bekertjes in de badkamer  te vervangen door kartonnen bekertjes. Daar zijn we vandaag eveneens mee bezig, want er zit nog altijd een licht plastic filmpje aan de binnenkant.

Onder Green Key valt tevens het afvalbeheer m.b.t. voeding. Via tools die wij hebben aangekocht in de hotels, in eerste instantie de grotere hotels, kunnen wij veel beter de foodwaste monitoren.

Voor wat het ressourcen betreft hebben we voorkeur voor het lokaal aanwerven van mensen, niet van mensen die bijv. op 100 km afstand wonen en elke dag met de auto naar het werk komen.

Essentieel is voorts samen de partners te overtuigen van het belang van het introduceren van al die elementen, want in eerste instantie kan dat wat meer geld kosten. Het supprimeren van het single-use plastic roept bepaalde investeringen van de hoteleigenaars op, zoals bijv. de aanschaf van grotere zeepflessen in de badkamers. Tegenover al die nieuwe supports staat echter dat de producten zelf goedkoper zijn wanneer die in bulk worden gekocht.

Voorts hebben we op een meer lokaal vlak samenwerkingen met bedrijven die bedrijfsfietsen ter beschikking stellen, zodanig dat de medewerkers daarmee naar het kantoor kunnen komen i.p.v. met de wagen. We hebben ook dankzij corona de mogelijkheid om 2 tot 3 dagen per week home office te kunnen doen.”

School For Change

HB: Op welke manier gebeurt de sensibilisering van de hotelmanagers en -medewerkers?

YF: “Daarvoor hebben wij onze School For Change. Dat is een vrij sterk academisch gestoelde opleiding en training die de werknemers bewuster wil maken van de uitdagingen inzake duurzame ontwikkelingen. Voor het topmanagement werd die opleiding gekoppeld aan de bonussystemen. Je kon pas aanspraak maken op je bonus indien het je het volledige School For Change-programma met succes had doorlopen. Dat was zeker geen formaliteit, want bij de vragen op het einde van elke sessie moet een minimum percentage behaald worden, zoniet dient die sessie overgedaan.

School For Change is dan ook wel een platform dat toegang geeft tot de fundamenten van de klimaatverandering. We hebben o.m. gezien wat de oorzaken van de klimaatverandering zijn en wat de impact ervan is, bijv. van het afsmelten van de ijskappen en de daaruit voortvloeiende waterproblemen. In bepaalde regio’s zal er geen watertekort zijn, terwijl andere regio’s dan weer met een enorm watertekort zullen geconfronteerd worden. Dat heeft zelfs repercussies op de schepen die o.a. bouwmaterialen verschepen via de Rijn: ze zullen minder geladen kunnen worden, dus meer trajecten moeten afleggen en daarbij veel meer energie verbruiken.

Het platform van School For Change is heel breed. Zo focust het ook op de invloed van de iPhones, waarvan er per jaar meer dan één miljard verkocht worden en ook een groot gedeelte weggegooid. In die iPhones is goud verwerkt. Tegen het huidig tempo van ontginning van de goudmijnen is de wereldwijde goudvoorraad over pakweg 17 jaar weg…

Die schitterende opleiding heeft me echt de ogen geopend, en niet alleen van mij. De invloed van de  klimaatverandering op de biodiversiteit is in die mate belangrijk dat in 2023 al onze hoteldirecteurs diezelfde opleiding van 2 maanden dienen te volgen. Aanvankelijk was dat enkel voor de mensen van Accor Hotels, dit jaar stond die opleiding ook op het programma van al onze hoteldirecteurs worldwide. Met de daar opgedane inzichten kan hun motivatie alleen maar stijgen en zullen ze nog sneller meegaan om de zaken die wij vragen uit te voeren.”

HB: Wat is op vandaag de allergrootste prioriteit?

YF: “Door alle acties die wij aan het ondernemen zijn streven wij tegen 2025 naar 25% minder CO2-uitstoot van onze hotels en tegen 2030 tussen de 30 en 40%.

Daarvoor hebben wij niet alleen onze partners-hoteliers nodig, maar ook al onze leveranciers. Wij hebben de hotels opgelegd om met een minimaal aantal drops te werken. Zodat bij wijze van spreken de groentenboer en de brouwer niet iedere dag dienen langs te komen, maar ze hun leveringen bundelen en ook grotere volumes leveren. Ze hebben daarom platformen opgericht met verschillende leveranciers die alles bij mekaar brengen en één transporteur die de goederen van onze leveranciers naar onze hotels brengt. Daar zit natuurlijk een volledig operationeel en logistiek systeem achter.”

HB: Komt dat de versheid van de voedingsproducten wel ten goede?

YF: “Ik heb het over de droge voeding en elementen zoals toiletpapier, linnen, e.d. Voor verse goederen zijn er nog altijd 2 à 3 leveringen per week. Voor voeding werken wij met twee leveranciers.

Wat foodwaste betreft noteren we trouwens fraaie resultaten. Alle afval dat vanuit het restaurant naar de keuken terugkeert, wordt geregistreerd voor het in de vuilbak gaat. Dat is besparend voor ons, vooral vanuit het sustainability oogpunt. Als we bij het ontbijtbuffet pakweg geitenkaas presenteren en we merken via het camerasysteem dat er alle dagen een grote hoeveelheid geitenkaas in de vuilbak belandt, dan zijn er 2 acties mogelijk: ofwel supprimeren we de geitenkaas, ofwel verminderen we de hoeveelheid op het buffet. Hetzelfde met de frieten: wij hebben technische fiches voor zoveel friet op het bord of in een kommetje apart, maar wanneer we merken dat er alle dagen zoveel frieten in de vuilbak belanden, passen we onze porties aan.”

Zonnepanelen

HB: De gebouwen werden door Planet 21 als een grote uitdaging beschouwd. Hoe ver staat Accor daarmee?

YF: “Daar hebben wij ook een programma voor. Het is de realiteit dat het grootste gedeelte van de CO2-footprint van de gebouwen komt. We hebben vaak oude hotels, historische gebouwen zelfs, en het is niet evident om daar meteen te verduurzamen. Niet alle hotels van 45 of 50 jaar geleden zijn even goed geïsoleerd als de nieuwbouwen.

Voor de nieuwbouwen is het duidelijk: voor wie met ons in zee gaat hebben we criteria waaraan ze moeten voldoen m.b.t. de isolatie en de EPC-certificaten, ook in het vooruitzicht dat de gebouwen per 2050 energieneutraal moeten kunnen zijn. De investeerders van vandaag werken daaraan en we begeleiden hen daarin.

Voor de oudere hotels werken wij samen met bedrijven die met camera’s efficiënt de footprint kunnen berekenen op basis van de oppervlakte. Daar koppelen wij een aanbevelingsactieplan aan vast. Dat roept vaak een serieuze investering van de eigenaar op, maar via bepaalde simulaties kunnen wij zien dat ze met het implementeren van deze actie bijv. een hoog percentage energie kunnen besparen, waardoor ze een return on investment hebben van 3 jaar tot hoogstens 8 of 9 jaar.

Meer en meer hotels schrijven daar op in. Wij begeleiden ze daarin vanuit Accor Hotels en anticiperen daarmee tegelijk op de Europese wetgeving die er vroeg of laat aankomt. We zijn in België begonnen met zonnepanelen te leggen op bestaande oudere hotels waar er platte daken zijn en waar de omgeving dat toelaat. Een aantal hotels maken ook al gebruik van een nieuwe generatie machinerie. Ze genereren minder energieverbruik en voegen iets extra toevoegen aan de groene lijst.”

HB: Is de implementatie gelijklopend in de economy, midscale en premium segmenten van Accor?

YF: Daar is totaal geen verschil! Nu zijn de economy doorgaans wel kleinere hotels en daar zijn de acties sneller uitgevoerd. Midscale en premium zijn groter met navenante structuren, maar ze zijn absoluut op dezelfde manier geïmplementeerd.”

HB: Hoe imperatief waren de instructies voor de onderscheiden hotels of genoten ze van een zekere vrijheid in de toepassing?

YF: “We hebben gewerkt met deadlines. Voor de managed hotels heeft men dat kunnen vertalen in een STIP (Short Term Incentive Plan). Naargelang de resultaten werd een deel van de bonus uitbetaald. Dat was dus niét het geval indien die acties niet gehaald werden. Uiteindelijk werken mensen voor geld en zoiets werkt uiteraard motiverend.

De franchised hotels worden natuurlijk niet betaald door Accor. Daar hebben we geen impact op het STIP, maar we steunen ze met alle raad en daad om mee te gaan in de ambities van Accor. En dat lukt!”

Diversiteit en inclusie

HB: Inzake CSR (Corporate Social Responsibility) haalde Planet 21 vooral de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen aan als concreet werkpunt. Waarop ligt heden het hoofdaccent?

YF: “Sinds jaren zijn we in de weer met verschillende programma’s en ondersteuningen. Zo hebben wij in 2015 het charter van de United Nations Women onderschreven en zijn we de principes ervan gaan implementeren in onze hotels.

Wij hebben in 2020 het All Heartist Fund opgericht voor al onze medewerkers. Dat is een fonds van 70 mio euro voor de Accor hotels en hun partners die getroffen werden door de gezondheidscrisis (Covid). Vele hotels zijn toen gesloten, medewerkers werden daardoor thuis gezet en niet alle landen hebben hetzelfde sociale vangnet als in België. Hier bestaat technische werkloosheid door overmacht, in andere landen – meestal buiten Europa – was dat vangnet niet zo sterk, dreigden mensen in de armoede terecht te komen en daar werden echt families gesteund vanuit dat fonds.

In 2021 hebben we onze toewijding gegeven aan alles wat diversiteit en inclusie is. Wij hielden acties tegen gendergerelateerd geweld en deden ook heel wat m.b.t. de LGBTQIA+. We hebben de One in Three Women-campagne ondertekend waarbij wij uitkijken hoe geweld tegen vrouwen effectief te verminderen. En ook met inclusie zijn wij vandaag heel sterk bezig.” 

HB: Kunt u enkele frappante cijfers aanreiken van wat dat allemaal betekent in de praktijk?

YF: “Vrouwen maken intussen 40% van de bestuurscommissies uit en dat wordt verder gestimuleerd. Van de medewerkers heeft 97% de training gevolgd waarvan sprake. Meer dan 70% van de managed en franchised hotels gebruiken een rapportage tool om de koolstofemissie tegen te gaan. Dat houdt in dat bij elke aanvraag voor seminaries in het hotel een link wordt doorgestuurd aan de organisator met vragen aangaande de afstand die de deelnemers moeten overbruggen per trein, vliegtuig en/of wagen, het aantal kamers, enz. Dat leidt tot een bepaalde ecologische voetafdruk die geregistreerd wordt.

Gaïa is dan weer een interne rapportage tool waar de hotels wekelijks alle prestaties die zij inzetten op het gebied van energieverbruik, water, afval en CO2-afdruk noteren. Zoals ik al zei wordt actie ondernomen in hotels die buiten de krijtlijnen vallen.

In 2023 hebben wij ook, niet alleen in het kader van het ESG-criteria maar vooral ook omwille van de zeer hoge energieprijzen, concrete acties opgezet voor de medewerkers hoe optimaal om te springen met energie, het elektriciteitsverbruik te reduceren, wanneer de aircosystemen aan en uit gaan, hoe bij een moment van lage bezettingsgraad de kamers blokkeren of niet nutteloos laten verwarmen of afkoelen, enz. Al die elementen worden zeer nauwkeurig opgevolgd en uitgevoerd.”

Tekst: Daniel Steevens – Foto’s: Accor

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*