Relais & Châteaux publiceert ambitieus actieplan duurzaamheid 2030

Relais & Châteaux publiceerde zopas haar allereerste duurzaamheidsverslag waarin een ambitieus actieplan aangekondigd wordt. In het verslag: ‘In Search of Hospitality in Harmony with the Natural World’ wordt de ecologische, sociale en maatschappelijke impact van de wereldwijde gerenommeerde hotelvereniging onderzocht en worden er 15 doelstellingen voor 2025 en 2030 vastgesteld. Het verslag is een middel om de concrete vooruitgang van de vereniging te meten, delen en te versnellen.

Relais & Châteaux zet zich al jaren in voor duurzaamheid. Zo kondigde de vereniging in 2014 haar visie (zonder winstoogmerk) aan bij UNESCO met 20 verbintenissen voor een betere wereld. Sindsdien wordt de vooruitgang van haar leden op het gebied van verantwoord inkopen, behoud van biodiversiteit, sociaal beleid, versterking van de gemeenschap en behoud van cultureel erfgoed gemeten via haar interne platform genaamd ‘Moving Forward’. Daarnaast initieert Relais & Châteaux regelmatig acties ten gunste van het milieu zoals ‘World Ocean Day’ met partner Ethic Ocean en ‘Food for Change’ met partner Slow Food.

Drie belangrijke pijlers en 15 doelstellingen

Ondersteund door twee adviesbureaus ontwikkelde Relais & Châteaux haar  duurzaamheidsaanpak en formuleerde de volgende drie belangrijke pijlers:

  1. Milieubehoud met aandacht voor klimaatverandering, watergebruik, biodiversiteit en plasticvervuiling.
  2. Een duurzame keuken die rekening houdt met de levenscyclus van gerechten, prioriteit voor lokale leveranciers en het behoud van culinair erfgoed.
  3. Versterking van de gemeenschap in termen van gendergelijkheid, diversiteit en arbeidsomstandigheden van werknemers.

Op basis van deze drie pijlers stelde Relais & Châteaux 15 hoofddoelstellingen voor 2025 en 2030 vast. Bijvoorbeeld dat de vereniging de vermindering van uitstoot in haar cultuur wil verankeren. Maar liefst 50% van haar leden zal tegen 2025 hun koolstofvoetafdruk meten, tegenover de huidige 12%. Op culinair gebied staan lokale en biologische producten centraal in de restaurants. Momenteel biedt 30% groenten aan die biologisch, lokaal en seizoensgebonden zijn, het doel is om dit te verhogen tot 50% in 2025. Betreffende gendergelijkheid is 42% van de in Relais & Châteaux werknemers vrouw en hoewel dit al zeer bemoedigend is streeft de vereniging naar volledige gelijkheid met 50% in 2023.

60 indicatoren handmatig gemeten

Het duurzaamheidsverslag deelt op transparante wijze de resultaten van een uitgebreid rapportageproces naar aanleiding van een vragenlijst die door 283 hotels en restaurants (ongeveer 50% van de leden) is ingevuld op basis van meer dan 60 indicatoren voor het referentiejaar 2021. Dit rapportageproces zal elk jaar worden vernieuwd, zodat de vorderingen van jaar tot jaar kunnen worden gemeten en gerapporteerd.

Lars Seifert, Chief Communications & Sustainability Officer van Relais & Châteaux, licht toe: “Relais & Châteaux is weliswaar een vereniging van onafhankelijke ondernemers, maar door gebruik te maken van hun ondernemingszin, creativiteit en flexibiliteit kunnen we de ambitieuze doelen die we ons hebben gesteld sneller bereiken. Samen kunnen we laten zien dat gastvrijheid, reizen, verkennen en genieten van de verschillende culturen van de wereld een kracht voor het goede kan zijn.”

Om een volledig exemplaar van het verslag te downloaden, kijk op https://www.relaischateaux.com/us/discover/commitments