Louis Caroni & Jan Verwaetermeulen: “Er is bij B&B Hotels een focus om overal in Europa marktleider te worden”

Even terug in de tijd. Eind 2019 had Hotel Business een exclusief gesprek met Louis Caroni, de country manager voor België en Luxemburg en tevens managing director van B&B Hotels Belux. Deze Franse groep had toen net met Brussel Zuid zijn 2e hotel in ons land geopend. Omstreeks dezelfde periode werd Jan Verwaetermeulen aangesteld tot Development & Acquisition Manager Belux. Hij zoekt sindsdien samen met Louis Caroni naar nieuwe vestigingen of overnames in beide landen. Hun acties maken vanzelfsprekend deel uit van een veel groter plaatje met serieuze mondiale expansie en stevige ambities op Europees vlak.

Hotel Business (HB): Monsieur Caroni, in die pioniersfase tekende u nog eigenhandig voor de expansie in ons land?

Louis Caroni (LC): “Zelf was ik inderdaad eerst belast met die functie, maar na de opening van onze tweede B&B Hotel werd ik country manager voor België, managing director en ook operationeel manager voor alle B&B Hotels in België. Er zijn er intussen 9 en hierrond werd een team van een 10-tal mensen gevormd, met kantoor in Brussel.

Intussen werk ik 15 jaar voor B&B Hotels. Mijn background is vastgoed. Ik ben samen met Jan nog altijd zeer actief wat de verwerving van hotels betreft. In het begin hebben we vooral zelf hotels ontwikkeld, maar de jongste jaren gaan we steeds meer in de richting van overname van bestaande hotels.

We hebben dan ook heel steile ambities. Momenteel beschikken we over 700 hotels op het niveau van de groep. Ze liggen verspreid over 14 verschillende landen en we komen net kantoren te openen in drie nieuwe landen, nl. de USA (Florida), het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Vorig jaar hebben we een 100-tal hotels geopend, eind dit jaar zullen we aan een gelijkaardig aantal hotelouvertures zitten, maar we zouden graag ons groeiritme optrekken tot 200 à 300 per jaar.”

Jan Verwaetermeulen (JV): “In de wetenschap dat een nieuwbouwproject 4 jaar in beslag neemt, zijn overnames inderdaad heel belangrijk in het perspectief van de beoogde verdere ontwikkeling van de groep.”

LC: “Wij mikken daarbij zowel op onafhankelijke hotels als op ketens. Op deze wijze hebben wij recent in Frankrijk de portefeuille van een 30-tal hotels overgenomen. Daardoor ontwikkelen wij meteen ook onze kennis in de verwerving en de integratie van groepen.”

HB: Dat vergt sowieso serieuze investeerders achter de groep?

LC: “Wij beschikken effectief over solide partners-investeerders, maar we zijn constant op zoek naar nieuwe partners. Die verschillen naargelang we één apart hotel verwerven dan wel een portefeuille van hotels. Er zitten ook grote verschillen in de locatie van de investeerders: dat gaat van pan-Europees tot heel lokaal. We streven m.a.w. naar een netwerk van investeerders die bereid zijn ons te volgen in functie van de opportuniteiten die ons interesseren.

JV: “Er zijn zowel grote fondsen als familiale vennootschappen die met ons meegaan. In België zijn het vooral lokale investeerders, familievennootschappen. Dat is ook makkelijker, want zij kennen het land. Wat niet altijd het geval is bij grote fondsen die gespecialiseerd zijn in hospitality, zoals we bijv. vooral in Duitsland en Engeland aantreffen.”

Historisch 1* of 2*, meestal 3* en nu ook 4*hotels

HB: Blijft het basisbusinessmodel van B&B Hotels intact?

LC: “B&B Hotels heeft zich historisch ontwikkeld in een unieke niche, nl. de economische hotellerie van 1 en 2 sterren. In de praktijk positioneren wij ons meestal op 3 sterren. Wij wensen daarbij de strategie te handhaven die ook onze sterkte is, om ons te concentreren op de essentiële diensten die gevraagd worden en de overbodige achterwege te laten.

Toch is de groep vandaag best in staat om in diezelfde gedachte ook hotels te exploiteren tot 4 sterren. Zo hebben wij recent nog het 4* Qbic-hotel in de Louisalaan te Brussel gekocht. Het telt 148 kamers. Het hotel was ooit eigendom van Sheraton toen het aangekocht werd door een Amerikaans fonds dat het merk Qbic gecreëerd had. We hebben eind 2021 het 4*hotel verworven en hebben het gerebrand als B&B Hotel Brussels Centre Louise.

Dat betekent ook dat de prijssetting variabel geworden is in functie van de localisatie (in het stadscentrum of in de periferie) en de hotelcategorie. Onze prijs blijft welteverstaan gebaseerd op het aanbod van een bepaald product dat aangeboden wordt op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip. De klant bij B&B Hotels betaalt nog steeds de juiste prijs, die gevormd wordt door genoemde factoren.”

HB: In ons gesprek van eind 2019 had u een pronostiek voor België gemaakt die er heel dichtbij zit. U voorspelde met name 15 B&B Hotels tegen 2024 in ons land. We zitten nu al aan 9 stuks (2 x Brussel, 2 x Antwerpen, Gent, Luik, Namen, Hasselt en Mechelen) en er zitten er nog een aantal in de pipeline.

LC: “We hebben alvast drie bouwwerven die dit jaar nog opstarten: in Brugge vlakbij het station, naast de Radisson Blu, in Diegem (255 kamers) in de buurt van de luchthaven, en in Luxemburg-Stad.

JV: “Eind vorig jaar hebben wij in het Groot-Hertogdom ons eerste hotelcontract afgesloten. De werken gaan in september van start in het nieuw stadskwartier Cloche d’Or. Het ligt aan de nieuwe tramlijn en is ook heel goed gepositioneerd qua wegeninfrastructuur. Het zal 150 kamers tellen.”

LC: “We streven in de perimeter België/Luxemburg naar een ritme van 3 of 4 nieuwe hotels per jaar, hetzij door nieuwbouw, hetzij door acquisitie.”

JV: “Vandaag hebben we het strategisch plan dat Louis toen ontwikkeld heeft om onze doelstellingen te bereiken, zo goed als afgerond. We zitten nu in een soort tweede ontwikkelingsfase waarbij die er bestaat uit te kijken naar kleinere capaciteiten in secundaire zones, waarbij de klemtoon verder ligt op bestaande hotelkamers die op de markt komen.

HB: Heeft u al een nieuwe target gesteld qua aantal B&B Hotels in België?

LC: “We rekenen op een dertigtal hotels.”

HB: Kunt u ook een idee geven van de bezettingsgraad? Welke hotels scoren het best?

LC: “Wanneer we een nieuw hotel openen, houden we rekening met een opstartperiode van 3 jaar. Vanaf dat moment is de target een jaarlijkse bezettingsgraad van minstens 75 à 80 %. Onze sterkste steden zijn Brussel en Gent.

JV: “Gevolgd door Antwerpen. Globaal ligt het bezettingscijfer wat hoger dan in onze buurlanden.”

Naar Europees marktleiderschap?

HB: Bij onze noorderburen loopt het inderdaad nog niet zo goed los. Nederland ligt natuurlijk buiten uw bevoegdheid, maar het valt op dat de groep daar met amper 1 B&B Hotel ver onder de verwachtingen blijft.

LC: “Er is 1 B&B Hotel, nl. in Zaandam, in de buurt van Amsterdam. Het is een gewezen Ibis Budget die we gekocht hebben…”

JV: “…maar onze collega’s in Nederland hebben zeker 2, misschien zelfs 3 projecten die op het punt staan ondertekend te worden. Nederland valt bij ons onder de zone van Duitsland.”

LC: “We tellen 3 onderscheiden zones: Noord-Europa, West-Europa en Zuid-Europa. Nederland valt inderdaad onder de zone Noord-Europa, waarin Duitsland voor de groep het belangrijkst is. België, Luxemburg, Zwitserland en natuurlijk ook Frankrijk maken deel van de zone West-Europa, terwijl Spanje, Portugal, Italië e.a. mediterrane landen de zone Zuid-Europa vormen.

JV: “Door de groei van de groep hebben we de directie over drie zones verdeeld. Met de Verenigde Staten wordt nu zelfs een vierde entiteit tot stand gebracht.”

HB: Waarom mikt B&B Hotels op overzeese bestemmingen als de USA en Brazilië als sterkste uitbreidingsgebieden?

LC: “Het gaat vaak om opportuniteiten, ontmoetingen met ondernemers. Bij Brazilië was dat het geval. De situatie is heel anders voor de VSA, want sinds enige tijd bestaat een duidelijke wil om die markt aan te pakken. De vraag was alleen: waar beginnen we eraan? We hebben gekozen voor Florida en het is onze voormalige CEO voor Italië die daarheen gestuurd werd om de onderhandelingen op te starten. We koesteren expliciet de strategie om een significant gedeelte van onze beoogde groei in de VSA te realiseren.

Daarnaast is ook het UK voor ons een heel belangrijke markt, waar we denken een heel snelle ontwikkeling kunnen waarmaken.

JV: “Het is concreet de bedoeling om tegen 2035 over een 100-tal hotels te beschikken in de UK. Voor die groeimarkten zijn in eerste instantie vooral overnames van overwegend belang.”

HB: N.a.v. de opening het 700e B&B Hotel in Guimaraes konden we op de sociale media een post lezen van de director operations voor Spanje en Portugal, waarin hij claimde: in 2030 zullen we 3000 hotels hebben. Is dat cijfer realistisch?

JV: Dat is ook het objectief. Het zou geen zin hebben dergelijk objectief te stellen indien het onrealistisch zou zijn. Voor Covid haalden we een gemiddelde van 50, maar nu zitten we, zoals Louis al zei, aan twee opeenvolgende jaren van zo’n 100 openingen. Om 3000 te halen moeten we naar minstens 200 per jaar overschakelen. Dat kan niet alleen via nieuwbouw. Dat is de reden waarom we 3 nieuwe landen aangeboord hebben en we op het niveau van de groep een cel (M&A) gecreëerd hebben die mensen zoals wij op lokaal vlak moet begeleiden in die versnelling.”

LC: “We zijn er allemaal van overtuigd dat het doenbaar is.”

HB: Quid nà 2030: the sky is the limit?

LC: “Precies! Tenslotte blijven wij een kleine hotelgroep op mondiaal vlak. Daar zijn er concurrenten die misschien tot 10 keer groter zijn. We hebben dus nog heel wat werk voor de boeg. Op Europees vlak zijn we wél van belang.”

JV: “Er is reeds een focus op alles wat Europa is om marktleider te worden. Dat zijn we reeds in Italië. In Duitsland zijn we er dichtbij. We staan tweede in Frankrijk en dat gaat zo verder.”

HB: Niks houdt u tegen, zelfs Covid niet?

JV: “Dat heeft Covid niet gedaan, integendeel. Gelukkig is onze aandeelhouder Goldman-Sachs financieel heel machtig, want terwijl de concurrenten ergens toch met een zekere stilstand in hun ontwikkeling geconfronteerd werden, kregen wij net in die periode de nodige miljoenen om de ontwikkeling voort te zetten en zelfs te versnellen.”

LC: “Hoe dan ook zijn wij beter uit Covid gekomen dankzij een heel sterke aandeelhouder, maar ook door het feit dat wij voor de meerderheid een binnenlandse clientèle hebben op het niveau van onze hotels, waardoor de sluiting van de grenzen voor ons minder gênant was dan voor de meeste andere hotelgroepen.”

JV: “Deze markt heeft veel sneller hernomen dan de internationale. Er waren 3 imperatieven: geen ontslagen, m.a.w. proberen het maximaal mogelijke aan boord te houden op het gebied van human resources, daarna geen tijd verliezen en ons personeel inzetten van zodra de toestand verbeterde, en de ontwikkeling niét stoppen. Dat heeft ons veel baat bijgebracht. Wat niet wil zeggen dat Covid voor ons gemakkelijk was, ook wij hebben afgezien.”

Vormingsplan voor alle hotelteams

HB: Het is moeilijk zich voor te stellen dat B&B Hotels een uitzondering zou zijn op de algemene regel van personeelsgebrek in de hotellerie?

LC: “Effectief is dat ook bij ons een probleem. We stellen vast dat er vooral bij hotelopeningen helemaal in het begin een rotatie van de teams gebeurt en dat we gedurende het eerste jaar een soort mise en place van het personeel meemaken.

Toch hebben we een globaal een grote stabiliteit en dan in het bijzonder wat de hoteldirecteurs betreft. Ik neem het voorbeeld van Roxana B., die gerecruteerd werd als directeur van Antwerpen Zuid, daarna hebben we haar ook de directie van Antwerpen Centrum toevertrouwd en sedert de recente opening van Mechelen is dat derde hotel er bijgekomen onder haar directie. Ze wordt wel omringd door sterke assistenten. Eigenlijk zijn we constant op zoek naar nieuw personeel, maar we willen ook het bestaand personeel doen evolueren alvorens nieuw personeel te recruteren.”

JV: “Er wordt bij ons hard gewerkt aan het aanbieden van een carrièreplan en aan opleiding. Die mise en place is noodzakelijk daarvoor, want indien je geen visie op middellange of lange termijn geeft, zullen medewerkers veel vlugger geneigd zijn om uit te stappen.”

LC: “Dus hebben we een vormingsplan voor al onze teams in het hele land. Die vorming laat  ook toe de equipes uit te breiden. Met die vorming kunnen ze, ingeval de kans zich bij ons niét zou voordoen, hun carrière ook elders voortzetten. Dat is een belangrijk element, want wanneer men bij ons komt, weet men dat men zal begeleid worden in zijn persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Het is één van de motivatie-elementen voor de teams of ze aan boord blijven of niet. Dat loont voor iedereen, ook voor ons op het niveau van de directie omdat we de teams zien groeien. Ze kunnen elders gaan en ook nog steeds terugkeren.”

HB: Hoe zit het met de talen? Kunnen Franssprekenden overal ter wereld terecht met hun eigen taal in de B&B Hotels? Spreekt men overal Frans? Ik zie dat bijv. niet meteen het geval zijn in de 11 B&B Hotels in Polen.

JV: “Niet noodzakelijk. Er wordt vooral Engels gesproken. Alle vergaderingen op operationeel niveau gebeuren zelfs hier in België in het Engels. In België wordt ook geen ‘Français-Français’ gesproken.”

LC: “België is ook een bijzonder geval met die verschillende regio’s waarin andere talen gesproken worden. We zouden liefst hebben dat onze teams zowel Nederlands als Frans spreken in het dagelijks gebruik, liever dan Engels, maar het is niet evident om personeel te vinden dat die drie talen machtig is. Dus gaan we eerder het lokale bevoordelen. In Vlaanderen betekent dat Nederlands en Engels, in Brussel en Wallonië veeleer Frans en Engels. In Vlaanderen zal Frans dus een meerwaarde zijn en in Wallonië is dat zo met het Nederlands.”

HB: Heeft u tot slot nog een boodschap voor Belgische hoteliers?

LC: “Op het niveau van de ontwikkeling zijn wij één van de voornaamste actoren in Europa die zich positioneren op het gebied van verwerving van bestaande hotels.”

JV: “Wel te verstaan vanaf een zekere capaciteit: 30 of 40 bedden is te weinig.”

LC: “Vanaf 70 kamers zijn we zeer geïnteresseerd, wat ook de locatie is.”

(kadertje)

Jan Verwaetermeulen

Hotel Business presenteert altijd wat graag Belgen aan de top in de bij uitstek internationale hotelsector. Jan Verwaetermeulen is afkomstig uit Roeselare. Hij is sinds september 2019 Development & Acquisition Manager Belux voor B&B Hotels en sedert dit jaar ook lid van de Board of Directors van B&B Hotels België. Hij heeft een professioneel verleden in de grootdistributie en dan vooral in de sector voeding – o.m. bij Carrefour en bij de Groep Louis Delhaize – maar ook in de sectoren elektro en tweedehands. Daarbij bekleedde hij diverse functies: zowel commercieel als country management, expansie als immobiliën. Waarom de switch naar hotellerie? Jan Verwaetermeulen: “Omdat ze mij vroegen en ik de hotelwereld nog niet kende. Ondertussen ken ik die wreed rijke wereld wél…!”

Tekst: Daniel Steevens – Foto’s: B&B Hotels en Daniel Steevens