Té veel logies in Antwerpen ?

Als expertbureau in de vrijetijdssector werd het Nederlandse Ginder door de Stad Antwerpen gevraagd te adviseren over de ontwikkelperspectieven voor de logiesmarkt (destijds nog onder de naam ZKA Leisure Consultants). De vraag was of de markt gezond bleef als toekomstige plannen zouden worden gerealiseerd.

Verdere groei
Het accent in het onderzoek lag op de hotels en hostels. Eind 2021 beschikte de stad over zo’n 8.000 logieseenheden. Ruim 80% van deze eenheden is te vinden bij de hotels en hostels. De meeste hotels zijn geclassificeerd met drie of vier sterren (superior). Eind 2021 zijn er echter ook twee concepten met vijf sterren kwaliteit geopend. Gezien het aantal (voorwaardelijk) vergunde plannen is de verwachting dat het logiesaanbod de komende jaren verder groeit.

Prijzen bom
Ondanks de stijgende vraag tussen 2009 en 2019 bij hotels en hostels groeide het aanbod echter harder dan de vraag. Na een nationale terugval in 2016, het jaar van de aanslagen op Luchthaven Zaventem, was de kamerbezetting in Antwerpen tot en met 2019 op niveau (>70%). De gemiddeld gerealiseerde kamerprijs bleef echter achter. De coronacrisis zorgde uiteraard voor een gemiddelde lagere bezetting, maar ook voor gemiddeld lagere prijzen.

Voorzichtig positief
In het najaar van 2021 werd de levensvatbaarheid van de hotels en hostels in beeld gebracht. Dit gaf antwoord op de vraag in hoeverre de huidige logieskwaliteit in Antwerpen aansluit bij de vraag van de consument. Het merendeel van de bedrijven scoren positief op zowel de geboden kwaliteit als het perspectief. Wel is het zeer de vraag of dit op termijn ook zo blijft. Voor een deel is de kwaliteit en het perspectief maar net positief. Het is reëel dat de vitaliteit op termijn onder druk komt te staan, zeker bij tegenvallend marktherstel en toevoeging van nieuw (grootschalig) logiesaanbod.

Overaanbod
Diverse ontwikkelingen in Antwerpen hebben de potentie meer verblijfsgasten naar de stad te trekken. Denk aan de heropening van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, de Rubens Experience, het doel om het Vlaams Culinair Centrum te creëren, of de mogelijke uitbreiding van de twee grootste MICE-locaties in de stad. Dit resulteerde in een beeld van de marktruimte voor nieuwe hotels en hostels tot en met 2030. De conclusie is dat de kamers in vergunde plannen een groter volume hebben dan de marktruimte. Een overaanbod ligt dus op de loer.

Toetsingskader
In nauwe samenwerking met Stad Antwerpen en marktpartijen werd een toetsingskader opgesteld voor nieuwe logiesinitiatieven. Met dit toetsingskader kan Stad Antwerpen sturen op een divers, toekomstbestendig en geografisch verspreid logiesaanbod. Dit toetsingskader heeft een integraal karakter en is opgebouwd uit vier elkaar versterkende perspectieven: markt, financieel, ruimtelijk (wat zijn kansrijke locaties voor nieuwe logiesbedrijven?) en sociaal-maatschappelijk. Uit de analyses zijn diverse aanbevelingen voortgekomen. Stad Antwerpen is hiermee aan de slag gegaan en heeft de aanbevelingen concreet omgezet in het Actieplan Logies. Volgens Koen Kennis, de Antwerpse schepen voor toerisme is dit onderzoek een nuttig beleidsinstrument, waardoor het beleid kan onderbouwd worden met data en de betrokkenheid van de toeristische sector zelf.
Foto: Visit Antwerpen

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*