Hospitality & Facility

Enso District Hotel, Knokke-Heist: Een nieuwe generatie hospitality voor de badstad

Vooral centrumgemeente Knokke, Het Zoute en Duinbergen hebben zich de voorbije decennia een duidelijke aparte identiteit aangemeten. De vaak buitenproportionele mediabelangstelling geldt als bewijs hiervan. Die tendens naar meerwaarde of zelfbevestiging heeft zich ongetwijfeld in […]