Outsourcing

Outsourcing in de hotelsector

Outsourcing of het uitbesteden van diensten aan externe dienstverleners, is een groeiende trend in de hotelsector. Het kan voor een hotel lonend zijn om processen die niet tot de corebusiness behoren van de onderneming uit te besteden aan betrouwbare partners. Toch lijkt de volledige ontzorging door outsourcing een illusie. Ieder…

Outsourcing of het uitbesteden van diensten aan externe dienstverleners, is een groeiende trend in de hotelsector. Het wordt door het management meestal gezien als een strategie om een antwoord te bieden op de concurrentiedruk en de veranderende economische omstandigheden. Het kan voor een hotel lonend zijn om processen die niet…