Evolution Media Group (EMG) is een uitgeverij die al meer dan 35 jaar bestaat en gespecialiseerd is in de uitgave van vakbladen. EMG geeft vijf tijdschriften uit voor de horecasector en drie voor de voedingssector. Daarnaast is er ook nog een tijdschrift voor de consumenten, nl. Bio Gezond.

Voor elk van die tijdschriften is er ook online een platform.

Voor de horecabladen, nl. Restaurant Business, Firtuur en Snack, Café Revue en Catering & grootkeuken is dat horecaplatform

Voor de hotelsector is er nu pas sedert 2020 het platform hotelbusiness.be

Voor de voedingsmiddelensector is dat www.foodindustry.be.

Voor de sector van de bakkers en banketbakkers is dat www.broodenbanket.be en www.painetpatisserie.be.

Voor de vlees- en vleeswarensector is dat www.foodandmeat.be

Voor het consumentenmagazine Bio Gezond is dat http://www.biogezond.be