Brussels Hotel Association: Willem van der Zee is nieuwe voorzitter

De Brussels Hotel Association (BHA), de beroepsorganisatie voor de hotelsector die ruim 17.900 kamers (of 90% van de sector) in het Brussels Gewest vertegenwoordigt, heeft op zijn jongste algemene vergadering Willem van der Zee met unanimiteit verkozen tot zijn nieuwe voorzitter. Hij is de opvolger van de zeer verdienstelijke Yves Fonck (Vice President Operations Benelux bij Accor), die verder actief bestuurder blijft.

Tekst Daniel Steevens

Willem van der Zee is general manager van The Hotel, de impressionante baken langs de Waterloolaan, en sinds september 2022 tevens Director of Operations bij Pandox. Deze Zweedse hotelinvesteringsgroep exploiteert zes hotels in de hoofdstad, w.o. ook Hilton Grand Place en Hotel Indigo. Eerder, nl. van 2006 tot 2010, was van der Zee Director Belgium bij Radisson en de general manager van het toenmalige Radisson Blu Royal Hotel in Brussel. Tussen 2012 en 2015 bekleedde hij zelfs de functie van Vice President Central Europe voor Radisson.
In zijn beleidsverklaring benadrukte de nieuwe BHA-voorzitter de inspanningen om samen met de overheid, Brussel nog aantrekkelijker te maken voor zowel toeristen als zakenreizigers. In deze optiek wees hij onder meer op het belang van de voltooiing van het Neo-project (Heizel)
met een congreszaal die meer dan 5.000 personen kan ontvangen, en verheugde hij zich over de investeringen van Brussel in de Beurs en het in aanbouw zijnde museum Kanal (Sainctelette Square).

“De deuren van onze hotels moeten nog verder opengaan, we moeten bruggen bouwen en opleidingen aanbieden,” Willem van der Zee

Willem van der Zee is van oordeel dat de economische ontwikkeling van de sector slechts volledig kan gerealiseerd worden wanneer de ecologische en sociale uitdaging aangepakt wordt. Dit kan enkel via het combineren van publieke en private betrokkenheid en financiering. Zo is dit partnership de sleutel om de uitstoot van de hotelsector tegen het einde van het decennium te verminderen met 35 tot 40%.

“Onze kracht ligt in onze jobs, die gevarieerd en voor iedereen toegankelijk zijn”, aldus nog Willem van der Zee. “De sociale engagementen van de sector, zoals bijv. de samenwerking met de vzw TADA
(ToekomstATELIERdelavenir), moeten nog versterkt worden. De deuren van onze hotels moeten nog verder opengaan, we moeten bruggen bouwen en opleidingen aanbieden. Op deze manier wordt talent aangetrokken en kunnen zowel de sector als Brussel zich nog beter profileren.”
www.brusselshotelsassociation.be